Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 11 có đáp án: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà phần 2 – https://dichvusuachua24h.com

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 11 có đáp án : Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà ( phần 2 )

Câu 1. Có mấy kiểu lắp đặt mạng điện?

A. 1

B. 2

C. 4
D. 3
Đáp án cần chọn là : B vì có 2 kiểu lắp đặt mạng điện : lắp đặt kiểu nổi và lắp đặt ngầm .

Câu 2. Lắp đặt mạng điện có loại nào sau đây?

A. Lắp đặt mạng điện ngầm
B. Lắp đặt mạng điện kiểu nổi
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Đáp án cần chọn là : C vì có 2 kiểu lắp đặt mạng điện : lắp đặt kiểu nổi và lắp đặt ngầm .

Câu 3. Phương pháp lắp đặt mạng điện kiểu nổi, dây dẫn được lắp đặt nổi trên:

A. Lồng
B. Puli sứ
C. Khuôn gỗ
D. Cả 3 đáp án trên
Đáp án cần chọn là : D vì giải pháp lắp đặt mạng điện kiểu nổi, dây dẫn được lắp đặt nổi trên các vật cách điện như puli sứ, khuôn gỗ hoặc lồng trong đường ống bằng chất cách điện đặt dọc trần nhà, cột, dầm xà .

Câu 4. Phương pháp lắp đặt mạng điện kiểu nổi, dây dẫn đặt nổi ở vị trí dọc theo:

A. Dầm xà
B. Trần nhà
C. Cột
D. Cả 3 đáp án trên
Đáp án cần chọn là : D vì Phương pháp lắp đặt mạng điện kiểu nổi, dây dẫn được lắp đặt nổi trên các vật cách điện như puli sứ, khuôn gỗ hoặc lồng trong đường ống bằng chất cách điện đặt dọc trần nhà, cột, dầm xà .

Câu 5. Phương pháp lắp mạng điện kiểu nổi hiện nay người ta đặt dây dẫn vào vật cách điện nào là thông dụng nhất?

A. Khuôn gỗ
B. Puli sứ
C. Lồng
D. Cả 3 đáp án trên
Đáp án cần chọn là : C vì cách lắp đặt dây dẫn trong lồng bảo vệ nhu yếu mĩ thuật và tránh được ảnh hưởng tác động của thiên nhiên và môi trường .

Câu 6. Trong lắp đặt mạng điện kiểu nổi, có mấy loại phụ kiện đi kèm ống?

A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
Đáp án cần chọn là : D vì trong lắp đặt mạng điện kiểu nổi, có 4 loại phụ kiện đi kèm ống là :
+ Ống nối chữ T
+ Ống nối chữ L
+ Ống nối tiếp nối đuôi nhau
+ Kẹp đỡ ống

Câu 7. Hình ảnh nào sau đây là ống nối chữ T? 

Câu 8. Hình ảnh nào sau đây là ống nối chữ L?

Câu 9. Hình ảnh nào sau đây là ống nối nối tiếp?

Câu 10. Hình ảnh nào sau đây là kẹp đỡ ống? 

Đáp án đúng : D vì

+ Hình A: Ống nối chữ T

+ Hình B : Ống nối chữ L
+ Hình C : Ống nối tiếp nối đuôi nhau
+ Hình D : Kẹp đỡ ống

Câu 11. Ống nối chữ T:

A. Dùng để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ
B. Sử dụng khi nối hai ống luồn dây vuông góc với nhau .
C. Dùng để nối tiếp nối đuôi nhau hai ống luồn dây với nhau .
D. Dùng cố định và thắt chặt ống luồn dây dẫn trên tường .
Đáp án cần chọn là : A vì
+ Ống nối chữ T : Dùng để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ
+ Ống nối chữ L : Sử dụng khi nối hai ống luồn dây vuông góc với nhau .
+ Ống nối tiếp nối đuôi nhau : Dùng để nối tiếp nối đuôi nhau hai ống luồn dây với nhau
+ Kẹp đỡ ống : Dùng cố định và thắt chặt ống luồn dây dẫn trên tường .

Câu 12. Ống nối chữ L:

A. Dùng để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ
B. Sử dụng khi nối hai ống luồn dây vuông góc với nhau .
C. Dùng để nối tiếp nối đuôi nhau hai ống luồn dây với nhau .
D. Dùng cố định và thắt chặt ống luồn dây dẫn trên tường .
Đáp án đúng : B vì
+ Ống nối chữ T : Dùng để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ
+ Ống nối chữ L : Sử dụng khi nối hai ống luồn dây vuông góc với nhau .
+ Ống nối tiếp nối đuôi nhau : Dùng để nối tiếp nối đuôi nhau hai ống luồn dây với nhau
+ Kẹp đỡ ống : Dùng cố định và thắt chặt ống luồn dây dẫn trên tường .

Câu 13. Ống nối nối tiếp:

A. Dùng để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ
B. Sử dụng khi nối hai ống luồn dây vuông góc với nhau .
C. Dùng để nối tiếp nối đuôi nhau hai ống luồn dây với nhau .
D. Dùng cố định và thắt chặt ống luồn dây dẫn trên tường .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 14. Kẹp đỡ ống:

A. Dùng để nối tiếp nối đuôi nhau hai ống luồn dây với nhau .
B. Dùng để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ
C. Sử dụng khi nối hai ống luồn dây vuông góc với nhau .
D. Dùng cố định và thắt chặt ống luồn dây dẫn trên tường .

Đáp án đúng: D

Câu 15. Đâu không phải ưu điểm của lắp đặt mạng điện kiểu ngầm ?
A. Tránh được ảnh hưởng tác động của thiên nhiên và môi trường
B. Đảm bảo tính thẩm mĩ
C. Thuận tiện cho việc sửa chữa thay thế .
D. Cả A và B đều đúng
Đáp án cần chọn là : C vì lắp đặt mạng điện kiểu ngầm khó khăn vất vả cho việc thay thế sửa chữa khi hỏng .

Phần tiếp:

Tổng hợp câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Source: https://dichvusuachua24h.com
Category custom BY HOANGLM with new data process: Góc Tư Vấn

Dịch vụ liên quan

Lỗi E1 tủ lạnh Samsung Inverter side by side là gì?

Lỗi E1 tủ lạnh Samsung Inverter side by side là gì?

Lỗi E1 tủ lạnh Samsung Inverter side by side là gì? https://appongtho.vn/tu-lanh-samsung-bao-loi-e1 Lỗi E1 trên...
Cảm biến rã đông không bình thường tủ lạnh Samsung lỗi F1-10

Cảm biến rã đông không bình thường tủ lạnh Samsung lỗi F1-10

Cảm biến rã đông không bình thường tủ lạnh Samsung lỗi F1-10 https://appongtho.vn/tu-lanh-samsung-bao-loi-f1-10 Tủ lạnh...
Lỗi F1-04 tủ lạnh Samsung sửa thế nào an toàn nhất?

Lỗi F1-04 tủ lạnh Samsung sửa thế nào an toàn nhất?

Lỗi F1-04 tủ lạnh Samsung sửa thế nào an toàn nhất? https://appongtho.vn/tu-lanh-samsung-bao-loi-f1-04 Tủ lạnh Samsung...
Tìm thợ sửa lỗi F1-01 tủ lạnh Samsung ở đâu tốt nhất?

Tìm thợ sửa lỗi F1-01 tủ lạnh Samsung ở đâu tốt nhất?

Tìm thợ sửa lỗi F1-01 tủ lạnh Samsung ở đâu tốt nhất? https://appongtho.vn/tu-lanh-samsung-bao-loi-f1-01 Tủ lạnh...
Cách thợ sửa tủ lạnh Samsung bị lỗi E2-03 rất chính xác

Cách thợ sửa tủ lạnh Samsung bị lỗi E2-03 rất chính xác

Cách thợ sửa tủ lạnh Samsung bị lỗi E2-03 rất chính xác https://appongtho.vn/tu-lanh-samsung-bao-loi-e2-03 Tủ lạnh...
Nguyên nhân tủ lạnh Samsung báo lỗi F1-85 và cách sửa

Nguyên nhân tủ lạnh Samsung báo lỗi F1-85 và cách sửa

Nguyên nhân tủ lạnh Samsung báo lỗi F1-85 và cách sửa https://appongtho.vn/tu-lanh-samsung-bao-loi-e1-85 Tủ lạnh là...
Alternate Text Gọi ngay