[2021]KIẾN THỨC VỀ KHO NGOẠI QUAN (BONDED WAREHOUSE)

KHO NGOẠI QUAN (BONDED WAREHOUSE) LÀ GÌ?

Định nghĩa và những pháp luật tương quan đến kho ngoại quan .

Theo điều 4, khoản 10, luật Hải Quan 2014:

“ Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi lưu giữ sản phẩm & hàng hóa đã làm thủ tục hải quan được gửi để chờ xuất khẩu ; sản phẩm & hàng hóa từ quốc tế đưa vào gửi để chờ xuất khẩu ra quốc tế hoặc nhập khẩu vào Nước Ta ” .

Điều kiện thành lập kho ngoại quan:

Phải được thiết kế xây dựng tại những nơi có vị trí thỏa 1 trong 2 điều kiện kèm theo sau :

 1. a) Cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế, cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế;
 2. b) Khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu phi thuế quan và các khu vực khác theo quy định của pháp luật.

Lưu ý là chủ quyền lãnh thổ địa lý và chủ quyền lãnh thổ hải quan trọn vẹn khác nhau. Ví dụ sản phẩm & hàng hóa tại kho ngoại quan thành phố Hồ Chí Minh, đã nằm tại quốc gia Nước Ta, nhưng lúc này chưa thuộc chủ quyền lãnh thổ hải quan Nước Ta. Do vậy, chưa phải nộp thuế nhập khẩu hoặc những loại thuế, phí tương quan khác .

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, được cung cấp những dịch vụ gì?

 • Doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan được thực hiện hợp đồng nhận hàng hóa; được di chuyển hàng hóa trong kho theo thỏa thuận với chủ hàng hóa.

Doanh nghiệp kinh doanh thương mại kho ngoại quan có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi nhu yếu kiểm tra sản phẩm & hàng hóa của cơ quan hải quan. Định kỳ 03 tháng một lần, doanh nghiệp phải thông tin bằng văn bản với Cục Hải quan đang quản trị kho ngoại quan về thực trạng sản phẩm & hàng hóa và tình hình hoạt động giải trí của kho .

 • Chủ hàng hóa được gia cố bao bì, phân loại hàng hóa, lấy mẫu hàng hóa và thực hiện các công việc khác dưới sự giám sát của công chức hải quan; được chuyển quyền sở hữu hàng hóa. Việc chuyển hàng hóa từ kho ngoại quan này sang kho ngoại quan khác phải được sự đồng ý bằng văn bản của Cục trưởng Cục Hải quan đang quản lý.

Quy định thời gian Hàng hóa, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ

Chủ hàng được bảo lãnh quyền sở hữu so với sản phẩm & hàng hóa của mình trong kho ngoại quan .

 • Hàng hóa được lưu giữ trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày được gửi vào kho; trường hợp có lý do chính đáng thì được Cục trưởng Cục Hải quan đang quản lý  gia hạn một lần không quá 12 tháng
 • Hàng hóa nếu là hàng xuất khẩu thì đã làm xong thủ tục hải quan để xuất khẩu; nếu là hàng từ nước ngoài đưa vào thì là hàng chờ chuyển tiếp đi nước khác hoặc chờ làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan

Doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, chủ hàng hóa gửi hàng tại kho có quyền và nghĩa vụ sau đây:
– Doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan được thực hiện hợp đồng nhận hàng hóa gửi tại kho; được di chuyển hàng hóa trong kho theo thỏa thuận với chủ hàng hóa.

Doanh nghiệp kinh doanh thương mại kho ngoại quan có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi nhu yếu kiểm tra sản phẩm & hàng hóa của cơ quan hải quan. Định kì 03 tháng một lần, doanh nghiệp kinh doanh thương mại phải thông tin bằng văn bản với Cục Hải quan đang quản lí về thực trạng sản phẩm & hàng hóa và tình hình hoạt động giải trí của kho ngoại quan ;
– Chủ sản phẩm & hàng hóa được gia cố vỏ hộp, phân loại sản phẩm & hàng hóa, lấy mẫu sản phẩm & hàng hóa và thực thi những việc làm khác dưới sự giám sát của công chức hải quan ; được chuyển quyền chiếm hữu sản phẩm & hàng hóa. Việc chuyển sản phẩm & hàng hóa từ kho ngoại quan này sang kho ngoại quan khác phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản của Cục trưởng Cục Hải quan đang quản lí nơi lưu giữ sản phẩm & hàng hóa đó .

Doanh nghiệp kinh doanh  có trách nhiệm thực hiện chế độ kế toán, thống kê, trang bị phương tiện, thiết bị kĩ thuật quản lí hàng hóa bằng phương thức điện tử và nối mạng với cơ quan hải quan để thực hiện việc kiểm tra, giám sát hải quan theo qui định.

Doanh nghiệp kinh doanh thương mại kho ngoại quan có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai đúng qui định của pháp lý về hoạt động giải trí của kho đang quản trị .
( Tài liệu tìm hiểu thêm : Điều 61, Điều 62, Điều 63 Luật Hải quan năm trước )

kho ngoại quan

Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

Ngày 21/9/2020, Thủ tướng nhà nước ban hành Quyết định 27/2020 / QĐ-TTg pháp luật về hạng mục sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu không được gửi tại kho bãi ngoại quan
Cụ thể, Danh mục sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu không được gửi gồm có :
Thứ nhất, Thuốc lá điếu, từ lá thuốc là hoặc từ những nguyên vật liệu thay thế sửa chữa lá thuốc lá :
Thuốc lá điều có chứa lá thuốc lá có thương hiệu 555, Esse không có nguồn gốc Nước Ta, mã hàng 24.02.20 ;
Thứ hai, mã hàng 22.08.30. 00 : Rượu whisky có dung tích trên 50 ml không có nguồn gốc Nước Ta .
Bên cạnh đó, so với những lô hàng đã được đưa vào kho trước khi vận dụng Quyết định này thì triển khai đúng pháp luật của pháp lý về thời hạn gửi .
Khi hết thời hạn lưu giữ tại kho mà những lô hàng không thực xuất được thì buộc tái xuất tại cửa nhập khẩu khởi đầu .
Quyết định có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 15/11/2020 .

https://haiquanvungtau.gov.vn/baiviet/Danh-muc-hang-hoa-nhap-khau-khong-duoc-gui-kho-ngoai-quan-4677.html

Thủ tục đưa hàng vào kho ngoại quan

Thủ tục đưa hàng vào kho  bao gồm các bước sau đây:

 • Đối với hàng hóa từ trong hoặc nước ngoài, từ khu phi thuế quan đưa vào kho ngoại quan. Thì chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải làm thủ tục nhập kho tại Chi cục Hải quan quản lý.
 • Đối với hàng hóa đưa từ kho ngoại quan ra nước ngoài hoặc nội địa, từ các khu phi thuế quan. Thì chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải kê khai thông tin hàng hóa xuất kho ngoại quan với Chi cục Hải quan quản lý.
 • Trong trường hợp hàng nhập khẩu vào thị trường Việt Nam thì phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình nhập khẩu tương ứng. Thời điểm nhập khẩu thực tế hàng hóa là thời điểm cơ quan hải quan xác nhận hàng hóa ra khỏi kho.
 • Hàng hóa khi gửi  thuộc diện buộc phải tái xuất theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì không được phép nhập khẩu trở lại thị trường Việt Nam.
 • Đối với hàng hóa được vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến kho ngoại quan; hàng hóa từ kho đến cửa khẩu xuất; hàng hóa từ nội địa đưa vào kho và ngược lại phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa vận chuyển đang chịu sự giám sát hải quan. Trừ trường hợp hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu từ nội địa hoặc hàng hóa khi làm thủ tục nhập khẩu vào nội địa đã mở tờ khai vận chuyển kết hợp.
 • Mọi thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập vào kho bãi ngoại quan cũng như việc xử lý hàng hóa tồn đọng. Đều sẽ được Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn.


TẠI HẢI PHÒNG

 • Kho ngoại quan TRADIMEXCO
 • Công Ty Tnhh Bình Phú – Kho Ngoại Quan
 • Kho Ngoại Quan Vietracimex Hải Phòng
 • Kho ngoại quan Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hoàng Thành
 • Công Ty Cp Tm Xd 5 Hải Phòng
 • Kho Ngoại Quan Cát Vận
 • Kho ngoại quan ABPlus
 • Kho bãi Ngoại Quan Vinalines Logistics ở Hải Phòng
 • Kho ngoại quan DKP
 • Kho Ngoại Quan Long Giang Glory Luck
 • Kho ngoại quan C.Steinweg Hải Phòng

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 • Kho Ngoại Quan Tân Tạo – Hồ Chí Minh
 • Kho Ngoại Quan Cảng Sài Gòn
 • Công ty CP Kho Vận Tân Cảng
 • Bonded Warehouse (ITATRANS CORP.)

Dịch vụ liên quan

Tủ Lạnh Hitachi Hỏng Cảm Biến Nhiệt Độ Báo Lỗi F0-06 Full Hỗ Trợ

Tủ Lạnh Hitachi Hỏng Cảm Biến Nhiệt Độ Mã Lỗi F0-06

Tủ Lạnh Hitachi Hỏng Cảm Biến Nhiệt Độ Báo Lỗi F0-06 Full Hỗ Trợ Cảm...

Cho Thuê Kho Lạnh Biên Hòa Đồng Nai

Bạn đang sửa chữa cần cho thuê kho lạnh Biên Hòa Đồng Nai tốt nhất...

VietFul chuyên cho thuê kho lạnh Nha Trang chất lượng số 1

12/04/2022Theo thống kê thì nhu cầu cần thuê kho lạnh tại các doanh nghiệp đang...

Bảng giá thuê kho đông lạnh tại Bắc Ninh | https://dichvusuachua24h.com

Bạn đang cần thuê kho ướp lạnh tại Bắc Ninh ?Bạn muốn tìm đối tác...

Những lưu ý khi thuê kho quận Tân Bình – Sec Warehouse

Tân Bình là một quận nội thành TP.HCM. Có vị trí giao thông quan trọng...
Alternate Text Gọi ngay